V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»
Місце проведення
Терміни
Стати учасником

Національний університет
"Острозька академія"
м. Острог

Подача заявок на участь:
до 01 жовтня 2018
Початок конференції:
11 жовтня 2018

Заявка на участь у конференції із поданням матеріалів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ


Вступне слово
Наукова бібліотека, конфернеція, острозька академія

Шановні колеги,

Запрошуємо Вас взяти участь у V Ювілейній Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», присвяченій 15-тій річниці кафедри фінансів і аудиту Національного університету "Острозька академія" 11-12.10.2018р.
Конференція проходитиме в режимі он-лайн зв’язку з 10.30 – 13.00

Інформаційні повідомлення

 Українською - Інформаційне повідомлення

 Polski - Інформаційне повідомлення

 English - Інформаційне повідомлення

Програма конференції

Завантажити збірник наукових тез

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Острозька академія” (Острог, Україна)
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Київ, Україна)
Національний університет державної податкової служби України (Ірпінь, Україна)
Запорізький національний університет (Запоріжжя, Україна)
Поліський державний університет (Пінськ, Республіка Білорусь)
Вища школа бізнесу та підприємництва (Островєц Швєнтокшиський, Польща)
Ліверпульський університет (Ліверпуль, Великобританія)
Люблінська політехніка (Люблін, Польща)
Школа Бізнесу Росс та Бізнесового Центру Російських, Східноєвропейських та Євразійських студій Мічиганського університету (Анн Арбор, Мічиган, США)
Університет Міньо (Брага, Португалія)
Тематичні напрямки роботи конференції

-Розвиток фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах.

-Фінансово-бюджетний механізм та його вплив на розвиток економіки.

-Податки та податкова політика у фінансовій системі країни.

-Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі.

-Економічні відносини України в глобалізаційних процесах.

-Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання.

-Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах.


Робочі мови конференції: українська,англійська, російська.

Програмний комітет конференції:
Пасічник І.Д.,
ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор – голова комітету;
Кралюк П.М.,
перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», доктор філософських наук, професор;
Оболенська Т.Є.,
проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України;
Тарангул Л.Л.,
проректор з наукової роботи Національного університету Державної податкової служби України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Бранч Дж.,
академічний директор магістерських програм, викладач маркетингу Школи Бізнесу Росс та Бізнесового Центру Російських, Східноєвропейських та Євразійських студій Мічиганського університету, доктор економіки;
Дзеканський П.,
завідувач кафедри економіки Вищої школи бізнесу та підприємництва, викладач Університету Яна Кохановського, доктор філософії бізнесу;
Янковський І.А.,
декан факультету банківської справи закладу освіти «Поліський державний університет», кандидат економічних наук, доцент;
Кук Г.,
Ліверпульський університет, доктор економічних наук, професор;
Мурао Пауло Реіс,
факультет економіки університету Міньо, доктор економіки;
Олак Антоні,
факультет управління Люблінської політехніки, доктор хабілітований економіки, професор.
Організаційний комітет конференції:
Козак Л.В.,
декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, доцент – голова;
Дем’янчук О.І.,
заступник декана економічного факультету з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Мамонтова Н.А.,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, професор;
Кривицька О.Р.,
керівник наукового відділу, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»;
Топішко І.І.,
завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Новоселецький О.М.,
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Вітлінський В.В.,
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор;
Карлін М.І.,
завідувач кафедри фінансів та оподаткування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор;
Левицька С.О.,
директор інституту економіки, менеджменту та права Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор;
Максишко Н.К.,
завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор;
Поддєрьогін А.М.,
завідувач кафедри фінансів підприємств Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор;
Іванчук Н.В.,
заступник декана з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія», старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, кандидат економічних наук;

-->
Вимоги до оформлення тез:

Обсяг – до 3 сторінок формату А4, враховуючи бібліографію, таблиці і малюнки. Текстовий редактор – Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, кегель -14. Поля- 2 см зі всіх сторін. Міжстроковий інтерліньяж – одинарний. Абзацний відступ – 0,5 см. Ілюстрації, розміщені в тексті, подаються окремими файлами (формат TIFF, JPG, BMP), сканування не допускається. Посилання на джерела позначаються в тексті порядковим номером в квадратних дужках, у відповідності із номером їх згадування у списку літератури, наприклад: [3, с.45]. Підстрокові посилання та примітки не допускаються. Зазначення УДК обов’язково.

Умови участі в конференції
Заявку на участь, тези і/або статтю в електронному варіанті, відскановану копію квитанції про оплату до 17 лютого 2018 року завантажити на сайті http://finconf.oa.edu.ua. Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника. Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад: Karpova_tezu.doc, Karpova_zayavka.doc, Karpova_kvytansiya.doc), запакувати в архів (Karpova.zip).
Організаційний внесок на вибір учасників
- 150 грн. (організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції, розсилку pdf формат програми конференції та збірника матеріалів конференції);
Оплату здійснити за реквізитами
Національний університет «Острозька академія»
код 22554101, МФО 820172
р\р 31257392105402 в ДКС України
Звертаємо Вашу увагу, що у графі призначення платежу необхідно обов’язково вказати:
«Благодійні внески на наукову діяльність економічного факультету та прізвище і ініціали учасника».


До уваги науковців, аспірантів, докторантів!
Запрошуємо Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка», який рекомендований як фахове видання в галузі економічних наук. ISSN 2311-5149. Видання індексується в міжнародній наукометричній базі РИНЦ, EBSCO.
Видання збірника є періодичним. Інформацію щодо вимог та умов публікації розміщено на сайті видання ecj.oa.edu.ua.


Контактна інформація

Місце проведення:
Національний університет «Острозька академія»
Контактна особа:
Дем'янчук Ольга Іванівна
Тел:
(03654)3-01-39, моб. (098) 425-41-432 або (095) 158-83-54
Email:
olha.demianchuk@oa.edu.ua
Адреса:
35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2

Архів конференцій
Рік:
Програма:
Тези:
Додатково
Сайт бібліотеки:
Сайт університету:
Система управління конференціями:
Система управління методичним забезпеченням: